வயிற்றுப்புண்(அல்சர்) குணமாக வெண்பூசணிக்காயை எப்படி பயன்படுத்துவது? | Ash gourd cure stomach ulcer


உடல்நலம்-மருத்துவம் (Health & Medicine)

VIEW MORE.. PLAY LIST